ReferenceFakultní nemocnice Ostrava -nové sály traumatologie FN Ostrava vybudovala nové učení operační sály. Pro jejich výstavbu použila systém operačních sálů AKCmed. Tato technologie zaručuje maximální flexibilitu při zabudování zdravotnické technologie.

Nemocnice Třinec Sosna vybudovala nové moderní operační sály. Investor využil všech výhod systému vestavěných operačních sálů AKCmed pro vybudování moderního nadčasového pracoviště.

Česká republika
Nově vybudovaný hybridní operační sál v nemocnici Třinec - Podlesí. Jedná se v součastnosti o nejmodernější hybridní operační sál v ČR. Operační pole je kryto laminárním polem o velikosti 3*3 m nejnovější konstrukce AKCmed. Ve stěnách sálu je zabudován vestavěný nábytek Blanco v barvě stěn operačního sálu. Jsou zde skříně policové i modulové a skříně na zavěšení katetrů. Po řízení všech funkcí je použit dotykový kontrolní panel AKCmed.

Česká republika
Nový hybridní sál ve FN Olomouc byl vybudován ve stávajícím operačním traktu centrálních operačních sálů. Je zde použita technologie firmy Philips. To si vyžádalo u tohoto typu angiolinky použít dělené laminární pole. Je zde instalováno nové laminární pole AKCmed. Jeho hlavní předností je možnost zavěšení laminarizátoru pomocí speciálních závěsů a tak není nutno samotný laminarizátor při servisním zásahu sundávat na zem , jak je dosud zvykem u ostatních typů laminárních polí. Laminarizátotr je upevněn k tělu LP pomocí nových zámků, které zcela nahrazují běžně užívané šroubky.

česká republika
Pro soukromého investora , společnost GEMINI Brno jsme dodali technologii, koncové prvky vzduchotechniky, dveřní systémy, prokládací okna a grafický panel, kovový strop a osvětlení sálu. V rekordně krátké době byl vystaven moderní oční operační sál.Špičkový dotykový kontrolní a ovládací panel byl softwarově přizpůsoben pro použití na tomto sále.

Česká republika
Pro infekční operační sály byla zvolena technologie vestavěných operačních sálů AKCmed. Součástí celého projektu je nejen dodávka sálů, ale i jednotek intenzivní péče, zdravotnické technologie, VZT, elektro rozvody a menicinální plyny. Celkový objem zakázky byl cca 60 mil. Kč.

Singapur
Na základě tendru jsme dodali do nově budované nemocnice 16 operačních sálů AKCmed. Jedná se o dosud největší projekt v Singapuru.Složitost celé ralizace dokládá, že jsme jako první firma v Singapuru dodali vestavěné operační sály podle Singapurských norem pro "Shock design", tj. certifikace odolnosti systému při jakýchkoli mimořádných otřesech země způsobených jak přírodně nebo uměle.

KLDR
Nemocnice Pchojngjang - dodávka laminárního pole.V rekonstruované nemocnici v hlavním městě jsme namontovali pouze koncové prvky vzduchotechniky pro operační sály.

Slovensko
5 OS , přípravny a mytí lékařů byly dodány do nově budované vojenské nemocnice. Systém vestavěných operačních sálů AKCmed zajišťuje snadou modernizaci zabudované lékařské a informační technologie. Na této akci jsem dodali naše nejmodernější dotykové kontrolní panely pro kontrolu všech funkcí na OS.

Česká republika
5 operačních sálů., přípravna,a mytí lékařů bylo vybudováno v rekonstruovaných prostorech 1.chirurgické kliniky.

Singapur
Pro soukromého investora jsme postavili v rekordně krátké době 3 operační sály a obslužnou místnost C ramena. Součástí byla i ochrana před ionizujícím zářením.Klinika se nachází v nejmodernějším lékařském centru na Novena square.

Azerbajdžán
Rekonstrukce nemocnice v Baku. Byly postaveny nové operační stály a přípravny pacientů.

Slovensko
Pro nově budovano nemocnici si stavební firma na základě výběrového řízení zvolila systém vestavěných operačních sálů AKCmed. Byly vybudovány 2 OS kardiochirurgické a jeden cévní, Současně byl vybudovány i příppravny, mytí lékařů a sterilní sklady. Pro skladování sterilního materiálu a léků byl dodán kovový anesteziologický nábytek.

Slovensko
Pro svoji nejmodernější soukromou nemocnici na Slovensku zvolil investor vestavěné operační sály AKCmed. 2 OS a přípravny OS. Pro skladování sterilního materiálu a léků byl dodán kovový nábytek BLANCO.

Maďarsko
Výstavba centrálních operačních sálů v rekonstruované nemocnici. Celkem 17 OS a 36 dalších místností ( přípravny, mytí lékařů, sterilní sklady ). Sály byly budovány včetně ochrany proti ionizujícímu záření. Součástí dodávky byl i anesteziologický nábytek do přípraven OS. Velikost projektu byla cca 3 mil.EUR.

Česká republika
Traumatologický operační sál v rekonstruované části monobloku nemocnice.

Česká republika
Výstavba centrálních operačních sálů ( 3 OS ) včetně přípraven, substerilizace a sterilních skladů , výstavba porodnícho operačního sálu s sálu pro IVF. Dodávka sestav anesteiologického kovového nábytku pro přípravny OS.